Author: katapparel

Có người chê web mình làm sơ sài, Chê mình mặc đồ chụp hình không đẹp Chê bài viết của mình gay gắt, nội dung không hay Vốn dĩ mình sinh ra không phải để làm vừa lòng mọi người, nhưng hôm nay mình

Tôi không hề đủ điều kiện để tốt nghiệp từ một ngôi trường nổi tiếng về thời trang Cách làm việc của tôi khiến người khác dẹp bỏ ý nghĩ phải học trường tốt mới có công việc tốt. Có một

Đây là phần giải mã mấy cái chính sách và cách làm việc có vẻ điên rồ của mình! Sản phẩm được làm dựa trên số đo của từng cá nhân mà lại được trả hàng ? Chắc mọi người nghĩ mình

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register