Khi bạn có thành tựu
Lai lịch của bạn sẽ được truy tìm
Còn khi bạn chẳng có gì
Đừng phơi bày lai lịch
Chẳng ai thèm đọc nó đâu
KAT

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register