Kể cả không hoàn hảo thì đó cũng là thứ do mình tạo ra

Bạn làm ra một thứ gì đó và bị chê tơi tả

Bạn làm chuyện khác người và bị chửi lập dị

Vô cùng bình thường

Ý mình là, đám đông thường tầm thường.

Mình thấy đúng là được, kể cả nó không hoàn hảo.

Cũng là thứ do mình tạo ra.

Cứ vui thôi, vì ít ra mình không ngồi một chỗ thèm muốn rồi chém gió phần phật.

 

Hết chuyện!

Viết ngắn, đọc nhanh, hiểu chậm.

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register