• Tôi không hề đủ điều kiện để tốt nghiệp từ một ngôi trường nổi tiếng về thời trang

Cách làm việc của tôi khiến người khác dẹp bỏ ý nghĩ phải học trường tốt mới có công việc tốt.

Có một sự ngược đời mà tôi từng nghe: Người được học một ngôi trường “xịn” lại khao khát công việc tôi đang làm

  • Công ty tôi đang  làm việc không lớn ,cũng không nổi tiếng

Nhưng những nhân vật , những thương hiệu tôi được tiếp xúc, được làm việc lại vô cùng nổi tiếng.

Thậm chí nổi tiếng thế giới

  • Những thứ tôi làm ra cũng không hề đặc biệt

Tôi làm chỉ để thoả mãn sự thèm khát được làm việc ,được tạo ra thứ khác biệt của mình.

KAT

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register